ผู้ว่าฯนำจังหวัดเคลื่อนที่ดูแลประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

13238886_1048799521853334_574521091220781757_nจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองไผ่ อำเภอทรายทองวัฒนา13237723_1048798908520062_7620605152309284421_nวันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) ที่วัดหนองไผ่ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด13092134_1048799618519991_3224384776892720264_nในการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำส่วนราชการออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก การมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนยากจน มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร และร่วมกันปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึกให้กับวัด เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม13263827_1048798831853403_4388318069076729135_n

13260287_1048798711853415_1565648448289296773_nนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” นอกจากจะมีการให้บริการของส่วนราชการแล้ว ยังเป็นการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณช่วยเหลือ S__31539205และยังมีความห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้ง โดยขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถ้าประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่ใกล้บ้านทันที เพื่อจะได้เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งขอให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเด็ดขาด