งานงิ้ว ไหว้เจ้าประจำปี 59 ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

คณะกรรมการจัดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร  จัดพิธีไหว้เจ้า ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมประมูลสิ่งของมงคล 1920h1080vi25(50i)_1

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG
DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกวนอู และชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงานไหว้เจ้าวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อกวนอู ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559โดยมีพิธีอัญเชิญกระถางธูปเทพเจ้าจากศาลเจ้าศักดิ์ต่างภายในจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตั้งโต๊ะบูชา 3 ชั้นเทพเจ้า เตรียมพิธีเค่งจก หรือพิธีถวายเครื่องสักการะเทพเจ้า1920h1080vi25(50i)_3

1920h1080vi25(50i)_2และในช่วงบ่ายของวานนี้ นายสัญชัย ปรางค์วิรุฬห์ ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าพ่อกวนอู  พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้า และชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมประกอบพิธี เค่งจก บูชาเทพเจ้า ที่หน้าแท่นศาลาทีตี่แป่บ้อ  หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู เสร็จแล้วได้ขึ้นไปประกอบพิธีเดียวกันที่ด้านบนตัวอาคารของศาล สถานที่ประดิษฐาน กิมเซ็ง หรือรูปหล่อเจ้าพ่อกวนอูนั่งอยู่บนบัลลังมังกร1920h1080vi25(50i)_6

1920h1080vi25(50i)_5

1920h1080vi25(50i)_4ประวัติความเป็นมา ตำนานเกี่ยวกับทีกง ทีตี่แป่บ้อ  หรือการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินนี้  เกี่ยวข้องกับความเชื่อ มายาวนานเป็นพันปีแล้ว  ความสำคัญของการบวงสรวงเทพยาดาฟ้า  เมื่อสักการบูชาแล้วจะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุข บันดาลความอุดมสมบูรณ์ และการสักการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ ถือเป็นเทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลาย การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน การสักการบูชาเทพต่างๆ จะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา1920h1080vi25(50i)_8

1920h1080vi25(50i)_9

1920h1080vi25(50i)_10ซึ่งตามตำนานเจ้าพ่อกวนอูเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปี่และเตียวหุยตามพงศาวดารเรื่องสามก๊ก หน้าท่านแดงตลอดเวลาเหมือนพุทราสุก มีหนวดเครางดงามมีง้าวเป็นอาวุธคู่กาย ท่านมีความรอบรู้ด้านการทหารมาก มีพาหนะสุดยอดคือม้าเซ็กเทา ท่านร่วมชีวิตในการศึกร่วมกับเล่าปี่ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีและกล้าหาญ หลังจากท่านสิ้นชีวิตลงท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สูงส่ง โดยมีเทพเจ้าอีกหลายพระองค์สถิตร่วมกันอยู่ภายในศาล1920h1080vi25(50i)_12

1920h1080vi25(50i)_11

1920h1080vi25(50i)_7

1920h1080vi25(50i)_13กวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยได้ให้ความเคารพบูชา และมีความเชื่อว่าการอัญเชิญบูชาในบ้าน จะสร้างพลังแห่งการปกป้องคุ้มครอง ต้านสิ่งไม่ดี ภูติผีปีศาจ จะมีอำนาจในที่ทำงาน จะนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจ และปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้ได้อีกด้วย กวนอูเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมในด้านความสัตย์ซื่อและความกล้าหาญ ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างมากจากผู้ปกครองในหลายดินแดนว่าเป็นบุคคลดีเด่นในประวัติศาสตร์และกลายมาเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพบูชากราบไหว้ กวนอู

DCIM100MEDIADJI_0014.JPG
DCIM100MEDIADJI_0014.JPG
DCIM100MEDIADJI_0016.JPG
DCIM100MEDIADJI_0016.JPG
DCIM100MEDIADJI_0017.JPG
DCIM100MEDIADJI_0017.JPG

1920h1080vi25(50i)นอกจากนี้ในพิธีดังกล่าวยังมีเทพเจ้าที่ประทับผ่านร่างทรง อีกหลายพระองค์ คือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่สวรรค์ หรือเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อเห้งเจีย และ เจ้าพ่อหลักเมือง ประกอบในพิธีนี้ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ ที่เคารพศรัทธาร่วมในพิธีนี้กันรอย่างพร้อมเพรียง และค่ำของวันเดียวกันนี้ มีงานกินเลี้ยงสังสรรค์ และประมูลสิ่งของมงคลภายในศาลเจ้า ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ทางธุรกิจการค้า