ทำบุญโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ เฮียหรั่ง บริจาครวมกว่า 3 ล้านเพื่อสังคม

ผู้ว่าฯ ทหาร ข้าราชการร่วมงานบุญใหญ่โรงสี เจ้าของบริจาคทำบุญรวมกว่า 3 ล้านบาทDSC_8913ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายทหารระดับสูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ ข้าราชการทุกระดับ ข้าราชการการเมือง ผู้ประกอบการโรงสีนัก ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเดินทางไปร่วมพิธีงานทำบุญใหญ่ ของโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ corporation ที่ได้จัดงานบุญประจำปี ไปพร้อมกับงานทำบุญคล้ายวันเกิด ของเจ้าของโรงสี ซึ่งในปีนี้ก็ได้บริจาคทรัพย์ให้กับวัด ให้กับโรงพยาบาล ให้กับการศึกษา ให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมแล้วกว่า 3 ล้านบาท เราไปติดตามภาพบรรยากาศของงานทำบุญในครั้งนี้กันครับDSC_8847

DSC_8799ความผูกพันของคนไทยกับข้าวก่อให้เกิดประเพณีเกี่ยวกับข้าวมีขึ้น ทั่วไทย นอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักแล้ว อาชีพทำนาหรือปลูกข้าวยังถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ถูกเรียกขานเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว” ซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวนาไทยถือปฏิบัติคู่กับการทำนามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทั้งนี้ตามความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าในนาข้าวจะมีแม่โพสพ เป็นผู้ดูแลคุ้มครองต้นข้าว การบูชาแม่โพสพจึงเพื่อขอให้ช่วยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม ไม่มีแมลงมารบกวน ตลอดจนส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี1วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คุณมนต์ชัย (เฮียหรั่ง) รุ่งชาญชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณ ธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย  เจ้าของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดโรงสีทำบุญใหญ่บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ ประจำปี พร้อมทำบุญวันคล้ายวันเกิด คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยอายุครบ 49 ปี ภาคเช้าก่อนพิธีสงฆ์ ได้จัดพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว”  ทั้งนี้เชื่อว่าในนาข้าวจะมีแม่โพสพ เป็นผู้ดูแลคุ้มครองต้นข้าว การบูชาแม่โพสพจึงเพื่อขอให้ช่วยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนา เนื่องจากบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นเป็นโรงสีขนาดใหญ่ มีโรงสี 2 โรงกำลังผลิต 1,500 ตันต่อ วันโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร 1 โรง กำลังผลิต 600 ตันต่อวัน จึงเป็นโรงสีที่มีกำลังในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นข้าวสารชนิดต่างๆส่งออกยังต่างประเทศ และผลิตข้าวถุงสิงห์โตทองจำหน่ายภายในประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา สร้างอาชีพธุรกิจจำหน่ายข้าวถุงสิงห์โตทอง ภายใต้แบรนด์หอมรุ่นคุ้มราคา ข้าวสิงห์โตทอง5 7ต่อจากนั้นทางเจ้าภาพได้ให้การต้อนรับ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายอำนาจ  โชติชะวารานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายวราพงศ์ รุ่งจิรารัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พลตรี เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 พลเอกเสถียร มีใจสืบ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกพล.ต.ไชนาจ ญาติฉิมพลี นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้า และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการโรงสีภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมงานทำบุญใหญ่ประจำปี บริษัทในเครือสิงห์โตทอง โดยมี พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรประธานฝ่ายสงฆ์   4 8คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ ได้ประกอบพิธีทางสงฆ์ตามพระพุทธศาสนาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นอันเสร็จพิธีที่เป็นศิริมงคลแก่ธุรกิจครอบครัวและผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้กันถ้วนหน้า

DSC_8900

DSC_8802หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว ได้ประกอบพิธี มอบข้าวสาร สิงโตทอง ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 3,000 ถุง ให้แก่ กองบังคับการกองอาสา รักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ประโยชน์กับกำลังพลต่อไป มอบข้าวสาร สิงโตทอง ขนาด 5กิโลกรัมจำนวน 2,200 ถุงให้กับ 11 อำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร  มอบข้าวสารสิงโตทอง ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จำนวน 10 ทุน มูลค่า 50,000 บาท  มอบเงินสนับสนุน สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จำนวน 50,000 บาท  มอบข้าวสารและเงินให้ผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้านในตำบลธำมรงค์จำนวน 70 ราย มูลค่า 98,000 บาท   มอบเงินนำช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในจังหวัดกำแพงเพชร 20,000 บาท  มอบเงินให้กลุ่มสตรีตำบลธำมรงค์ จำนวน 20,000 บาท   และ  มอบเครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็ก ชนิดความถี่สูงให้แก่ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง เครื่องคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 1,500,000 บาท และจัดผ้าป่าถวายเงิน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสร้าง ศาลานครชากังราว  วัดคูยาง  รวมเบ็ดเสร็จงานนี้ทำบุญรวมกว่า 3 ล้านบาทDSC_8938นอกจากนี้ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยและครอบครัว ได้รับทอดกฐินพระราชทานที่วัดคูยางอีกด้วยกิจกรรมนี้จึงเป็นงานทำบุญใหญ่ ที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกทุกข์ได้ยากและตอบแทนให้กับสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางรายการข่าวเคพีพีนิวสถานีข่าวออนไลน์แห่งเดียวของจังหวัดกำแพงเพชรก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณบุญชัยและธุรกิจโรงสีข้าวสิงห์โตทองไรซ์และเข้าถึงสิงโตทองมาณโอกาสนี้ด้วยครับ