พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ผืนสุดท้ายรัชกาลที่ 9 วัดคูยาง

dsc_8229พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายมนต์ชัย นางธัญญา รุ่งชาญชัย โรงสีสิงโตทองไรซ์  อัญเชิญกฐินพระราชทานนำถวายพระสงฆ์จำนำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคูยางพระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ถวายบำรุงและบูรณะพระอารามหลวงdsc_8216

dsc_8227

dsc_8212วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 12 ปีวอก นายมนต์ชัย นางธัญญา รุ่งชาญชัย โรงสีสิงโตทองไรซ์  อัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทาน นำถวายพระสงฆ์จำนำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคูยางพระอารามหลวง ณ ตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคูยาง ประดับตกแต่งจัดตั้งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ สมโภช องค์พระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยบริวารกฐิน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุดพัดลมไอน้ำ 2 เครื่องdsc_8215

dsc_8233โดยมี นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัด นายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมพิธี เวลา18.00 พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพุทธมนต์ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป เสร็จแล้วประธานในพิธี พร้อมผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรม- พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธี กรวดน้ำรับพร  ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัย- เสร็จพิธีสมโภช องค์พระกฐินพระราชทาน แขกร่วมพิธี รับประทานอาหารว่างการบรรเลงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมdsc_8231

dsc_8243

dsc_8252

dsc_8253สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 12 ปีวอก เวลา 09. 20 น.ขบวนอัญเชิญองค์พระกฐินออกจากอาคารอเนกประสงค์สู่พระอุโบสถ เวลา 09.40 น.แก่ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดคูยาง เวลา 10.00 น.ประธานพิธีเดินทางมาถึงพระอุโบสถและประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานเวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลเวลา 11.30 น.เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหารdsc_8260

dsc_8271หลังเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทางเจ้าภาพ ได้นำเสื้อยืดคอกลมสำดำ จำนวน 999ตัว มอบให้กับประชานที่มาร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อร่วมไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเรา//พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน