หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ทหาร ปกครอง ช่วยประชาชนด้อยโอกาสทางสังคม เพชรชมภู

วันที่ 15 มิย.60 เวลา 13.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วย นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร นางดวงอมร รามด้วง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้เเทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.กำแพงเพชร

พ.ท.สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย ผบ.ร.14พัน3/ผบ.ร้อยรส.ที่2 ร.ต.ณัฐภัทร ดำคำ หัวหน้าชุดชป.รส.อ.โกสัมพีนคร นางสาววิจิตรา กังวาล ท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร ผู้บริหาร/ นางสาวประสพพร กระมล นายก อบต.เพชรชมภู
นายพยัพ ปานเผื่อน กำนัน ต.เพชรชมภู สมาชิกสภาอบต.เพชรชมภู ผอ.รร.ไทยทวี ผอ.รพ.สต.เกาะรากเสียด สจ.ปภาวรินท์ ใจว่อง เเละผู้นำในชุมชน ร่วมกันมอบบ้านที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของจากทุกภาคส่วนให้แก่นางชนาภรณ์ ช้างโต หมู่ที่ 4 ตำบลเพชรชมภู ซึ่งเป็นผู้พิการและยากจน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการดำรงชีพต่อไป//อบต.เพชรชมภู