ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จี้..พื้นที่ริมปิง คืนพื้นที่ปลอดสิ่งผิดกฎหมาย

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายภาสกร  บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร  นายธวัชชัย  เกตุพันธุ์  นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้นายประเสริฐ  รานอก และนายทัศนัย  พวงบุบผา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สนธิกำลังฝ่ายทหาร และ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตามแนวทางเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคมในสถานต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โดยเฉพาะบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิง มักมีการมั่วสุมของวัยรุ่น มีการนำแอลกอฮอล์มาตั้งวงดื่มกัน และตรวจค้นอาวุธ ซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก่อนที่ไปก่อเหตุ อุบัติเหตุ เดือนร้อน รำคาน ต่อสุจริตชน คนทำมาหากิน ที่ต้องใช้ถนนร่วมกัน เพื่อเป็นไปตามนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย