กิจกรรมหลากหลายปีใหม่นักข่าว “ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น จว.กพ.”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.ที่บ้านดินริมคลอง สวนเกษตรลุงฮุย บ้านหนองกลด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร หรือเลยปั๊ม ปตท.ฮั้วเฮงหลี สายกำแพงเพชร พิจิตรไปกว่าหนึ่งกิโลเมตร ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กันภายในครอบครัวข่าวสื่อมวลชน ได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่ร่วมกิจกรรมปีใหม่ด้วยกันหลายท่านชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการรวมตัวกันของสื่อมวลชน ที่ทำงานด้านนี้กันมานาน หลายท่านสะสมประสบการณ์ทำงาน ในวิชาชีพข่าวเป็น ฐานันดร 4 กระบอกเสียงคู่กับจังหวัดกำแพงเพชร มากว่า 30-40 ปี ทั้งสังกัดส่วนกลาง และทำสื่อท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนรับมือ ในสภาะของการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม ในยุค 4.0 เทคโนโลยีพัฒนาเร็ว เข้าสู่สังคมสูงอายุ การเกิดเมืองใหม่-มาตรฐานโลกไร้พรมแดน ปัญหาเชิงโครงสร้าง การปรับตัวก็เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ “ตามแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0 ที่มุ่งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงกลไกการทำงานภาครัฐ และพัฒนาศักยภาพคนยุคปัจจุบันคนเราสื่อสารอินเตอร์เน็ต ผลก็คือทุกวันนี้ให้โลกเราไร้พรมแดน เราสามารถพบปะเพื่อนฝูง เครือญาติ เพื่อน  หากเรารู้จักกัน จากเพื่อนของเพื่อน รวดเร็วฉับไว ทันต่อข่าวสารทั่วโลก ทำให้เรารู้ข่าวสารสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเพื่อ รับมือการยุคการสื่อสารที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป การรวมตัวของสื่อมวลชนกลุ่มนี้ จึงมีความหมายอย่างลึกซึ้ง เติบโตมาในระยะเวลา สั้นๆไม่ถึงขวบปี ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ จากสังคม หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ห้างร้าน นักธุรกิจ  และประชาชนทั่วไป มีความมุ่งมั่น ยึดหลักอุดมการณ์ ถือจรรยาบรรณ สื่อมวลชน เป็นที่ตั้ง

เมื่อค่ำคืนที่ผานมาชาวสื่อมวลชนกลุ่มนี้ นำโดยประธานชมรมฯ นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร สังกัดหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ new tv สถานีข่าวเวริ์คพร้อย เนชั่น ทีวี ข่าวกำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์  kppnews.net ผช.ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ MCOT ทีวี สำนักข่าวไทย นายศุภชัย ศรีงาม หัวหน้าเดลินิวส์ เมืองกำแพงเพชร นักเขียนคอลัมภ์ ท้องถิ่น ติณ ศรีงาม อ.ปณิธาน จันทร์เขต เดลินิวส์ ลานกระบือ อ.กำจร หัดไทย นักจัดรายการววิทยุ สวท. สุเทพ อินทร์จันทร์ ช่อง 13 สยามไทย บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ สี่ทิศ พ.ต.ท.เชาวลิต รัมวุฒิ ที่ปรึกษา สถานีข่าว kppnews และยังมีน้องๆอีกสองท่าน จากสถานีวิทยุใหญ่ในจังหวัดกำแพงเพชร อีกสองสถานีร่วมอุดมการณ์ คณิตณ์ศร อินทร์เลี้ยง สถานีข่าว kppnews    วีชั่นนิวส์ กีฬา หมวย พิมพ์วรีย์ ผู้ประกาศข่าว เคเบิ้ล ศรีจันทรา ปานช้าง สถานีวิทยุ ตร.ภาค 6 ผู้ประกาศข่าว เคเบิ้ล ขวัญชัย  ยุทธ์ธนสุนันท์ T news จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา หนังสือพิมพ์ สี่ทิศ เสกสรร สุวรรณวัฒนา นักเขียนคอลัมภ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ ว่าที่ ร.ต.จักรพรรณ ร้องเสียง ไทย PBS ไทยรัฐทีวี ที่หมอชิต ช่อง 7 ช่อง 8 ทีวีดิจิตอล อีกหลายช่อง สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และไทยรัฐทีวี จันทร์ จันทร์ฉาย หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ และไทยรัฐทีวี หนังสือพิมพ์เหยี่ยวข่าว อาทิตย์ สุวรรโชติ หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส ช่อง 11 NBT โป๊ะซ่า สถานีข่าวคลองขลุง  นิวสเตชั่น วิทยุชุมชน  อภิมุข โรจนวกร kppnews อัจฉรา รักษ์ชน ปชส.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สุทธิกานต์ บุ้นเสา ปชส.อบจ.ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร คุณชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คุณสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร คุณสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร คุณวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกำแพงเพชร คุณกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ห้างกำแพงเพชรไพโรจน์ โฮมไปร  คุณสุกิจ สุวรรณโรจน์ เจ้าของเฉาก๊วยชากังราว คุณวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คุณสำเริง พนมวาสน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.กำแพงเพชร คุณบุญเกิด ตรีบุพชาติสกุล ร่วมเป็นเกียรติ สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561“สานสัมพันธ์พี่น้องสื่อมวลชน” ส่วนรูปแบบของการจัดงาน ก็จัดแบบเป็นกันเองยกไปทำกันเอง แบ่งปันด้วยความรัก ดนตรีไพเราะ จากวงแผงแบรนด์ และบรรเลงกันเอง ร้องเพลงกันเอง ของรางวัลได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทสามเพชร ธรรมรัตน์คอยกรีต จำกัด บริษัท สิงโตทองไรซ์ จำกัด บริษัทโรงสีธัญยบูรณ์สถาพร จำกัด คลองขลุง คุณวีระ เอื้อจิตยานนท์ ห้างเครื่องใช้ไฟฟ้าชุมอีเลคทริมอลล์  ห้างไพโรจน์กำแพงเพชรโฮมโปร  คุณสุภชัย ปิติวุฒิกรรมการบริหาร บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี บริษัทเอสซีเอ็นมอเตอร์เซลแอนด์เซอร์วิส คุณอนันต์ เดชศรี เครือศรีเจริญกรุ๊ป คุณปรีชา ฤกษ์หร่าย รักการนายก อบจ. คุณชัยยศ ตั้งนิยม สจ.คลองขลุง คุณสมนึก เกิดเปี่ยม เฮียหม่องสวนส้มพรานกระต่าย คุณธำรง จันทร์คง นายก ทต.ลานกระบือ คุณอนันต์ ผลอำนวย อดีต สส. ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ได้รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปันฝันบ้านเพื่อนักเรียนยากจนจาก คุณสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร บริษัทเอสซีเอ็นมอเตอร์เซลแอนด์เซอร์วิส จำนวน 5 พันบาท นอกจากนี้ ทางชมรมได้มอบทุนจำนวนหนึ่งให้กับ ภิญญาพัชญ์ ขำรอดครอบครัวสื่อมวลชนที่เสียชีวิต และท้ายสุด ได้ส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร แก่คุณสมพงษ์ พงษ์สุทธิยากร ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ทำหน้าที่ในปีต่อไป // ทีมข่าว kppnews.net กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์ ออนไลน์ /ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร