หล่อพระ ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดดาดทองเจริญ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดดาดทองเจริญ ม.12 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร,นายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายอนันต์ เดชศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากชาวบ้านตำบลอ่างทองทั้งนี้ วัดดาดทองเจริญได้รับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา จากโพธิมณฑลดินแดนแห่งการตรัสรู้ (ณ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ซึ่งขณะนี้พร้อมสำหรับการเพาะปลูกแล้ว เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมถึงพัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต่อไป  ในวันเดียวกันนี้ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมหล่อองค์พระพุทธรูปปางชนะมาร ขนาดหน้าตัก 2 เมตรด้วย ฯลฯ//ข่าวข้างจวน