คนจีนไหว้เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อหลักเมือง ขอพร ตรุษจีน กันคึกคัก

คนจีนสักการะเจ้าพ่อเสือ ปึงเถ่ากงม่า

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ขอพรตรุษจีน กันคึกคัก

วันนที่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.00 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ชาวไทยเชื้อสายจีน ขน เป็ดไก่ หัวหมู ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้กระดาษเงินกระดาษทอง  เดินทางกันไปที่ ศาลเจ้าพ่อเสือ ปึงเถ่ากงม่า  ที่โต๊ะตั้ง เครื่องเซ่นไหว้เต็มไปด้วย หัวหมูเป็ดไก่ ผลไม้ 5 อย่าง กระดาษเงินกระดาษทอง  ส่วนศาลเจ้าก็ได้ประดับด้วยโคมไฟสีแดง ซึ่งถือเป็นโคมไฟมงคล ตามความเชื่อของคนจีนหมายถึงแสงสว่างโชติช่วงชัชวาล  เป็นสีโชคลาภวาสนา เป็นสีมงคลของคนจีนสวยงามตระการตา สร้างบรรยากาศ การ ไหว้เจ้าวันตรุษจีนคึกคัก ซึ่งเป็นประจำทุกปี ชาวเมืองกำแพงเพชร จะถือเอาเวลา 24.00 น.ของวันที่จ่ายวันสุดท้าย มาไหว้เจ้ากันเข้าสู่วันใหม่ เช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันไหว้นั่นเอง และจะทยอยกันนำเครื่องเซ่นไหว้ เดินทางไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ปึงเถ่ากงม่า ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า อย่างไรก็ตามศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้  เป็นศาลเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกำแพงเพชร   มีความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าทุกพระองค์ จะดลบันดาลประทานพร  และเพื่อความเป็นสิริมงคล มีความสุขในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน ธุรกิจการค้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุขที่ถือปฏิบัติติดต่อกับมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี หลังจากไหว้กันที่ศาลเจ้าพ่อเสือปึงเถ่ากงม่ากันเสร็จแล้ว ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้อีกชุด เดินทางมาที่กันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเซ่นไหว้กันตามประเพณี เพื่อเป็นสิริมลคล แก่ครอบครัว ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองกำแพงเพชร บรรยากาศที่หน้าศาลเจ้า ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมากันทั้งครอบครัวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย  พร้อมขนของเซ่นไหว้มากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มี เนื้อสัตว์สามอย่าง (ซาแซ) ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ (โหงวแซ) เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองผลไม้ ส้ม แอปเปิ้ล สัปประรด ขนมเทียน ขนมเข่ง ซาลาเปา ที่ศาลเจ้าพ่อลักเมือง จึงมีภาพความอบอุ่นของครอบครัว  ที่ยิ้มแจ่มใส มากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อ เพื่อให้ครอบครัวและกิจการค้าเริ่มต้นปีใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีเพื่อนบ้านชาวเมืองกำแพงเพชร ที่รู้จักมักคุ้นกันก็ใช้ช่วงเวลา รอธูปมอดต่างก็พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเอง ที่ได้มีโอกาสมาพบกัน กราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อให้ครอบครัวและกิจการค้าเริ่มต้นปีใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี หลังไหว้กันเสร็จสับแล้ว เสียงระเบิดของประทัดเพื่อเฉลิมฉลองตามความเชื่อว่าจะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเคราะห์ภัยต่างๆ ให้หมดไปนั่นเองอย่างไรก็ตามเจ้าพ่อหลักเมือง หมายถึงความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่ปราการทำด้วยเพชรศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ชาวเมืองกำแพงเพชร และทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  นอกจากนี้ยังมีลิเกให้ชมเป็นผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนเข้าด้วยกัน ได้อย่างกลมกลืน อีกด้วย//