อำเภอยิ้ม บริการจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก และวันตรุษจีน หวานแหววชื่นมื่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คู่รักแห่จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ที่ทำการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เคาน์เตอร์อำเภอยิ้มบนห้างบิ๊กซีสาขากำแพงเพชร ซึ่งได้จัดสถานที่จำลองพิธีขันหมากและพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์แก่คู่บ่าวสาวไว้ในงาน เพื่อสืบสานประเพณีการแต่งงานแบบไทยให้คงไว้ โดยมี นายองอาจ สังคหัตถากรนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ลงทุนแต่งกายชุดไทย ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อให้คู่รักได้มาจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ บรรยากาศก็คึกคักได้มีคู่รักมาเข้าแถวต่อคิวเพื่อลงทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรเปิดเผยว่า อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมบริการจดทะเบียนสมรสส่งเสริม ในการจดทะเบียนสมรส ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันแห่งความรักสากล และถือเป็นวันดี เป็นวันเริ่มต้น ของคู่สมรสที่อาจจะแต่งงานกันแล้ว อยู่กินกันแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน การจดทะเบียนสมรส ถือเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าเมื่อท่านอยู่กินกันแล้ว ถือว่าเป็นการให้เกียรติด้วยกันทั้งคู่ทั้งฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย เมื่อจดแล้วจะได้สิทธิตามกฎหมาย นอกจากนี้บุตรที่เกิดก็จะชอบด้วยกฎหมาย สิทธิต่างๆ ของบุตรก็จะได้รับจากบิดามารดา เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนสมรส ก็จะมีสิทธิต่างๆถูกต้องตามกฎหมายเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเรา ได้จดทะเบียนสมรสกันในวันนี้ นอกจากนี้นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรยังได้ อำนวยอวยพรให้ผู้จดทะเบียนสมรส จงประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองครอบครัวมีความสุข หลังจากนั้นนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มอบทะเบียนสมรสให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนกันในวันนี้ บรรยากาศก็อบอุ่นเต็มไปด้วยไออุ่นของความรักคู่สมรสที่มาจดทะเบียนเป็นบรรยากาศที่แสนจะชื่นมื่นสรุปจำนวนจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรจำนวน  29  คู่  ที่เคาน์เตอร์อำเภอ..ยิ้ม บนห้างบิ๊กซี 19 คู่ รวม 48 คู่ ผ่านจากวันวาเลนไทน์ ที่ 14 กุมพันธ์แล้ว วันศุกร์ที่ 16 กุมพาพันธ์ เป็นวันตรุษจีน ที่ห้องทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้จัดห้องต้อนรับตรุษจีนพร้อมให้บริการ เนื่องจาก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน นายองอาจ สังคหถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ นางอังคณา คนงาม หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร จัดห้องทะเบียนให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีน  พร้อมทั้งให้ข้าราชการทุกท่านใส่ชุดกี่เพ้าบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในวันดังกล่าว//พิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร