รมต.วัฒนธรรม เปิด”ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว”ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการต้อนรับจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกำแพงเพชรทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และช่องทางการตลาด ด้วยการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะสร้างเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยกระตุ้นนเศรษฐกิจในพื้นที่ ฯลฯร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โดย นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง//ข่าวข้างจวน