พ่อถนอม เดชศรี “สร้างวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 20 ล้าน ถวายวัดพระบรมธาตุ

พ่อถนอม และครอบครัวเดชศรี 

“สร้างถวายวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป มูลค่า 20 ล้านบาท

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นครชุม กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.ที่ภายในพระวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะสงฆ์สมณศักดิ์ ประกอบพิธีฉลองพระวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป นำโดย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสวราราม กทม.พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราม กทม. รวมคณะสงฆ์สมณศักดิ์ สงฆ์รวม 11 รูป โดยมี พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ถวายการต้อนรับ  พร้อมด้วย นายถนอม เดชศรี ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอส ซี อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และครอบครัว รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำพิธี ถวายการ  “สร้างวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป” ถวายวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นครชุม กำแพงเพชร มูลค่า 20 ล้านบาท”  นายอนันต์  เดชศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีเจริญเรียลเอสเตท จำกัด ในเครือศรีเจริญกรุ๊ป ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป ว่า พระวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป ก่อสร้างโดย นายถนอม และนางพิกุล  เดชศรี และครอบครัว ถวายให้กับวัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวง ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย หลังคาลด 3 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 23 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 20,ล้านบาท ได้ประกอบพิธีบวงสรวงตั้งเสาเอก เสาโท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  และประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตรงกับวันวิสาขบูชา โดยมี พระราชวชิรเมธี (ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนั้นยังได้สร้างพระพิมพ์ลีลา เม็ดขนุน และพระพิมพ์ซุ้มกอ จำนวน 168,000 องค์ บรรจุในโอ่งจำนวน 16 ใบ ใต้ฐานพระภายในพระวิหาร ทางทิศเหนือ และทางทิศใต้ การสร้างพระวิหารพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแห่งนี้ เพื่อที่ทางวัดจะได้มีสถานที่เก็บรักษาพระพุทธรูปที่เก็บสะสมไว้ เช่น พระพุทธรูปสมัยเก่าโบราณ รวมไปถึงพระพุทธรูปที่ นายถนอม เดชศรี ได้สะสมไว้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าการศึกษาของอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้คิดค้นและสร้างมาให้คงอยู่สืบไป สำหรับประวัติ นายถนอม  เดชศรี เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายโฮ้ว  และนางน้อย  เดชศรี จบการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนากลาง จังหวัดนครสวรรค์ สมรสกับนางพิกุล  เดชศรี มีบุตรธิดา 4 คน ประกอบด้วย นางมภัคฎษนัญ เดชศรี    กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีเจริญไฟแนนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการเงิน รถยนต์ และที่ดิน,นายอำนาจ  เดชศรี  ,นายอนันต์  เดชศรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีเจริญเรียลเอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรร       ศรีเจริญโมเดิร์น, บริษัท ศรีเจริญคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์บรรทุก 10 ล้อมือสอง และ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และ นายกฤษณวัชญ์  เดชศรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ซี อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า, โครงการศรีเจริญวิลล์, โครงการศรีเจริญซิตี้พลัสคอนโด ปัจจุบันนายถนอม  เดชศรี ประธานที่ปรึกษาบริษัทในเครือศรีเจริญ กรุ๊ป มีความผูกพัน และศรัทธากับพระพุทธศาสนา โดยยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดี ใช้หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต รวมถึงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด อาทิเช่น สร้างเจดีย์, สร้างซุ้มประตู, ถวายพระพุทธรูป เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา แด่วัดต่าง ๆ , เป็นประธานปิดทองฝังลูกนิมิตตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ตลอดจนมอบถวายปัจจัย เพื่อบำรุงซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัดต่าง ๆ เสมอมา ล่าสุดก่อสร้างพระวิหาร, พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป ถวายวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นครชุม กำแพงเพชร มูลค่า 20 ล้านบาท///