สองเท้าก้าว สองมือทำ คนดีของสังคม

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด กิจกรรม (CSR) วิ่งทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการปล่อยขบวนวิ่ง Plogging ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายสไตล์สร้างสรรค์ ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย การวิ่งไปเก็บขยะไป นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้เก็บขยะ ช่วยให้บ้านเมืองสะอาด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำ Plogging ได้  เป็นจิตสำนึกในด้านการรักษาความสะอาดของประชาชนที่มี จิตสาธารณะรู้จักใช้เวลาว่างทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  จุดลงทะเบียนทางเจ้าหน้าที่จะมี ถุงดำพร้อมไม้เก็บขยะเอาไว้ให้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน กลุ่มจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กลุ่มรักในหลวง และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพรียง