เทศบาลกำแพงฯ ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพการเรียนรู้เสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ แนวทางในการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะตนเอง  การส่งเสริมสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม   ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้ชี้แจ้งและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีสถานที่นวดแผนไทย โดยให้บริการในวันราชการ ยกเว้นวันพฤหัสบดี มีห้องร้องคาราโอเกะ ห้องสมุด และมีสนามเปตอง ไว้ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอีกด้วย