พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว พากันเข้าวัดทำบุญใส่วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในกิจกรรมส่งเสริพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูช วันสำคัญของโลก ประจำปี 2561โดยมี พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร/เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าฯ, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.ภ.จว.กพ., พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด, นายสมเกียรติ ราชคมน์ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ, นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่ กพ., นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผอ.แขวงทางหลวง นางสาวงามจิต โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัด,นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัด, นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด, นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดฯคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด และพุทธศาสนิกชน นุ่งขาว ห่มขาว แต่งชุดไทยอย่างสวยงาม เพื่อมารักษาศีล ฟังธรรม  ร่วมกันตักบาตรฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี และฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงค่ำนี้ด้วยวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยประชาชนที่มาทำบุญในวันวิสาขบูชาปีนี้ ทำบุญใส่บาตรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก//ข่าว ข้างจวน /ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร