ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

Read more

อดีต สปช.เจ็กสามเพชร ทำบุญคล้ายวันเกิดครบ 74 ปี

อดีต สปช.เจ็ก สามเพชร ทำบุญคล้ายวันเกิดครบ 74 ปี

Read more

พัฒนา อสม.ด้านสุขภาพดูงานบ้านทุ่งกราด-เทศบาลนครแหลมฉบัง

พัฒนา อสม.ด้านสุขภาพดูงานบ้านทุ่งกราด-เทศบาลนครแหลมฉบัง

Read more

ภารกิจเก็บกวาดขยะ ซ่อมถนน จัดระเบียบความเรียบร้อย

ภารกิจเก็บกวาดขยะ ซ่อมถนน จัดระเบียบความเรียบร้อย

Read more

ชุมชนอนันตสิงห์-วัดช้าง-ปิ่นดำริห์ ระดมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ชุมชนอนันตสิงห์-วัดช้าง-ปิ่นดำริห์ ระดมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

Read more

ชุมชนไร่โป่งเป้า ลดปัญหาขยะ

ชุมชนไร่โป่งเป้า ลดปัญหาขยะ

Read more

ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

โตโยต้าฮั้วเฮงหลี เปลี่ยนขยะเปียก เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เสริมรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

โตโยต้าฮั้วเฮงหลี เปลี่ยนขยะเปียก เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เสริมรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

Read more