ชมรมแบดกำแพงเพชร ระเบิดศึกลูกขนไก่  Parrot Sports Chakungrao Open 2018

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการชมรมแบดมินตันกำแพงเพชร จัดการ แข่งขัน Parrot Sports Chakungrao Open 2018 ณ สนามแบดมินตันกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช  นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช มีนายวีระ เอื้อนจิตญานนท์ ประธานชมรมแบดมินตันกำแพงเพชร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาแบดมินตันและการออกกำลังกายให้ยุวชนเยาวชนและประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง

2 เพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกำแพงเพชร

4 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการแข่งขันรายการ Parrot Sports Chakungrao Open 2018 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ สนามแบดมินตันกำแพงเพชร โดยได้รับความสนใจจากชมรมแบดมินตันของหลายๆจังหวัดในประเทศไทยลงสมัครทำการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยมีรุ่นยุวชนไม่เกิน 8 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป//นสพ.วีสปอร์ต/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร