เสี่ยหรั่ง สิงห์โตทองไรซ์ กราบเรียนเชิญร่วม ทำบุญบริษัทฯ สมทบทุนถวาย สร้างศาลานครชากังราว

เสี่ยหรั่ง สิงห์โตทองไรซ์

กราบเรียนเชิญร่วมทำบุญบริษัทฯสมทบทุนถวายสร้างศาลานครชากังราว

บริษัทผลิตภัณฑ์ แบรนด์หอมนุ่มคุ้มราคาข้าวถุงสิงห์โตทอง บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือบริษัทสิงโตทอง โรงสีรับซื้อพืชไร่ ผลิตและส่งออกข้าวต่างประเทศ โดยคุณมนต์ชัย (หรั่ง) รุ่งชาญชัย ประธานสภาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัญญา (แรม) รุ่งชาญชัย คณะกรรมการเหล่กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เลขที่ 99/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดทำบุญใหญ่ประจำปีของบริษัทในเครือสิงโตทอง ณ ห้องประชุม “มนต์ธญา” ชั้น 3 อาคาร สิงห์โตทองกรุ๊ฟ อาคาร 3 ชั้น ทันสมัย ศูนย์กลางตลาดพืชผลเกษตรทุกชนิด ครบวงจร เพื่อการส่งออก

ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

07:39 พิธีทำขวัญพระแม่โพสพ
10:19 น.พิธีทำบุญใหญ่บริษัทในเครือสิงห์โตทอง พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ จำนวน 59 รูป
12:19 น. เชิญร่วมรับประทานอาหาร

ภาคค่ำ

18:00 เป็นต้นไป งานสังสรรค์ HBD✨? K. Monchai

เจ้าภาพนิมนต์ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง และพระภิกษุสงฆ์ 59 รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันคล้ายวันเกิด 48 ปี คุณมนต์ชัย (หรั่ง) รุ่งชาญชัย  อีกด้วย ทางครอบครัว ขอกราบเรียนเชิญร่วมสมทบทุบถวายทำบุญสร้างศาลานครชากังราว  วัดคูยา ง(พระอารามหลวง)  ด้วยกันครับ✨