ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ทำบุญถวายเทียนหลอดไฟวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรม ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ทำบุญถวายถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และหลอดไฟนีออน แก่วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 ประจำปี 2561 คุณนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และหลอดไฟนีออน พร้อมด้วยงบประมาณร่วมทำบุญ แก่วัดและสำนักสงฆ์ 8 แห่ง ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  และ ในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 7 แห่ง รวมจำนวน 15 แห่ง โดยมีงบประมาณทำบุญจากบริษัทฯ จำนวน 128,600 บาท งบประมาณร่วมทำบุญจาก ผู้บริหาร และ พนักงาน โครงการเอส 1 จำนวน 27,717 บาท รวมงบประมาณทำบุญทั้งสิ้น 154,317 บาท กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชาคร วัชระเศรณี ปลัดอำเภอลานกระบือ และตัวแทนชุมชนในพื้นที่่อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมในพิธีบุญเข้าพรรษา