วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำนักเรียน เยาวชน ร่วมกิจกรรมฟัง เทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนชากังราววิทยา เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับเยาวชนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและของชาติ และเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในห้วงวันเยาวชนแห่งชาติโดยในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคีฟังการเทศน์มหาชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักศึกษาจากโรงเรียนชากังราววิทยา ดีชุ่มอินสารอุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอนุมัติโครงการโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน