ผวจ.ปล่อย​จักรยาน​ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรยาน โครงการ ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ ลานวัฒนธรรมสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถจักรยาน โครงการ ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในครั้งนี้

เนื่องด้วยสมาคมนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสมาคมชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง ได้กำหนดร่วมกันจัดทำกิจกรรมการกุศล ปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ในการหารายได้และรับบริจาค สำหรับเป็นทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนและเด็กนักเรียนชาวเขา ในภาคเหนือ และมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสมทบทุนโครงการ ลูกช้างรักษ์ชีวิต ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาโครงการ และนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เป็นประธานโครงการ ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร