กำแพงฯ จังหวัดฯ อบจ.ต้อนรับคณะทีมช่วยเหลือหมูป่าอคาเดมี่

จังหวัดฯ ร่วม อบจ.กำแพงเพชร ต้อนรับคณะทีมช่วยเหลือหมูป่าอคาเดมี่ เดินทางกลับจากร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One”เช้าวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 02.55 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสุชาดา  สีสวรรณ  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, พล.ต.ต.เฉลิมพล  จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, ดร.ไอศูรย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, ดร.ประทีป  ตระกูลสา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุรชัย  ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร, นายรวิโรจน์  ส่องศรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์  ภูจอมเพชร รองผกก.ป.สภ.เมืองกำแพงเพชร, นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นายแสน  ผิวลออ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังยาง, นายสำเริง  พนมวาสน์  ที่ปรึกษานายก อบจ.กำแพงเพชร, นายชรินทร์  ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวปัทมา  อยู่บ้านคลอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุรพงษ์  ขะจวง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, สอ.นครไทย  ยวนแห่ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  ตำรวจทางหลวง พร้อมใจกันให้การต้อนรับคณะทีมช่วยเหลือหมูป่าอคาเดมี่ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเพื่อขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ณ วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ  โดยมีผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น จำนวน 3,260 คน รถบัส จำนวน 69 คัน   ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรณ ได้กำหนดจุดจอดพัก ไว้ 2 จุด คือ จุดที่ 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และจุดที่ 2  โดย นายธำรง อัสวะสุธีรกุล นางรัชนี อัสวะสุธีรกุล ปั๊ม ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม (สี่แยกนครชุม) โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดเตรียมอาหารเช้า ไว้บริการในจุดที่ 1 ประกอบด้วย  ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียว ข้าวมันไก่ ก๊วยจั๊บ กล้วยไข่ กระยาสารท  เครื่องดื่ม น้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ กาแฟ โอวัลติน  ไว้อำนวยความสะดวกสำหรับคณะผู้เดินทางทำคน ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร และผักผ่อนอิริยาบถ นอกจากนั้นสำนักขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถบัสทุกคัน หลังจากคณะรับประทานอาหารเช้า และปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว  ได้เดินทางออกจากจุดพัก เวลา 05:30 น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความปลอดภัย ตลอดเส้นทางผ่าน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเป้าหมายจุดพักต่อไปที่จังหวัดพะเยาว์ ก่อนรเดินทางถึงจุดหมายปลายทางจังหวัดเชียงราย