แถลงข่าว..งานประเพณี สารทไทย-กล้วยไข่

กำหนดจัดงานประเพณี สารทไทย-กล้วยไข่ แถลงข่าวสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการ แถลงข่าวงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายก อบจ.กำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดฯ, พ.ต.อ.ชลิต วิริยะไกร รอง ผบก.ภ.จว.กพ. และนางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผอ.ททท.สำนักงานสุโขทัยนอกจากนี้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่เกี่ยวข้อง, นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทาน กพ., นางเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด, นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวฯ จังหวัด, นายสมจิตร ประดิษฐ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด, นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัด, นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด, นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต สถิติจังหวัด, พ.ท.สมชิต ภูมิชิน ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.กพ. (ท) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนทุกแขนงงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 รวม 12 วัน (ณ วัดพระบรมธาตุฯ, ลานโพธิ์ และบริเวณสนามพื้นที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร) โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การทอดผ้าป่าแถว, การจำหน่ายสินค้า OTOP, การจัดตลาดประชารัฐ ตลาดย้อนยุคนครชุม และตลาดย้อนรอยชากังราว, จำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร,

กิจกรรมกวนกระยาสารทกะทะหลวง,

การประกวดฯ ขบวนแห่รถกล้วยไข่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ เวทีกลาง รวมถึงการประกวดธิดากล้วยไข่ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย / ข่าวข้างจวน

กิจกรรมประกวดกล้วยไข่ขบวนรถแห่วัสดุธรรมชาติสวยงามผ้าป่าแถวแห่งเดียวในโลกการจำหน่ายสินค้า OTOPประกวดธิดากล้วยไข่