??แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาแตกฉุกเฉิน??

??การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อประปาขนาด Ø 250 มม. ในวันที่ 21 กันยายน 2561  เวลา 14.00 – 18.00 น. ??

?ท่อ PVC ขนาด 250 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณตรงข้ามบ้านดินบารมี ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 ทำให้พื้นที่ดังต่อไปนี้น้ำไม่ไหล/ไหลอ่อน ดังนี้-
? ตั้งแต่บ้านดินบารมี – ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง
?⛏ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 18.00 น.

การประส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร  จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม และต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร โทร 055-711373 หรือ PWA Contact Center 1662