มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ครู ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลครูสุพัตรา เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำ ในพิธีมี ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพช เป็นประธานในพิธี มีขบวนแห่ของคณะกรรมการสถานักเรียน พร้อมคณะบริหารโรงเรียน มีเพลงประสานเสียงพระคุณที่ 3 ฝึกซ้อมโดยครูปฏิพล มีการแสดงดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย ฝึกสอนโดยครูเกียรติศักดิ์ การกล่าวแสดงมุทิตาจิตของประธานสภานักเรียน การอ่านกลอน และพิธีกร เป็นคณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยจัดให้มีกิจกรรมสองรอบ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งใจ//ครูประวิทย์ ภาพ / ครูละมัย รายงาน