ผู้ว่าฯ เปิดกีฬา โดดลงสนามดวลแข้ง ต้านยาเสพติด

ผู้ว่าฯ พาทีมสิงห์โตเมืองกำแพงฯ ดวงแข้งทีมช้างน้อย หลังร่วมกับพลังมวลชนชาวตำบลวังบัว เปิดแข่งขันกีฬาประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 31 ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 19 ตุลาคม 2561เวลา 10.00 น.ที่สนามภายในโรงเรียนบ้านวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว จัดการแข่งขันกีฬาวังบัวคัพ ครั้งที่ 31 ขึ้น ก่อนพิธีเปิดมีขบวนพาเหรดนักกีฬา ได้พร้อมกันที่บริเวณวัดปทุมทอง จากนั้นได้เคลื่อนขบวนนักกีฬาเข้าสู่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านวังบัว ประกอบไปด้วยกระบวนจากประชาชน 10 หมู่บ้านรวมทั้งนักกีฬากลุ่มแม่บ้านได้เดินเข้าสู่สนามอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพช เป็นประธานเปิดการการแข่งขันกีฬาประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 31โดยมี นายวิสิทธิ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง นายถาวร เหมือนศรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว และพี่น้องชาวบ้าน นักกีฬา จาก 10 หมู่บ้าน ของตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม นายจักรพงษ์ ไกรสมเดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี  นายชัยยศ ตั้งนิยม,นายสันติ ทวดเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกำหนดขึ้น 2  ประเภทได้แก่ประเภทประชาชนทั่วไปถ้วย ก.ประชาชนทั่วไป และ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี โดยปีนี้กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลประเพณีวังบัวคัพครั้งที่ 31 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ พัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลในตำบลวังบัว ไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น การแข่งขันกีฬายังทำให้เยาวชนประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่ สำคัญเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลวังบัว และยังเป็นแนวทางให้เด็กและเยาวชน และประชาชนของตำบลวังบัวนั้น ได้ห่างไกลจากพิษภัยยาเสพติดการแข่งขันประเพณีกีฬาวังบัวคับได้ดำเนินโครงการยื่นมาเป็นประจำทุกปีซึ่งมีคณะกรรมการชมรมกีฬาตำบลวังบัว และพี่น้องชาวตำบลวังบัว ได้ร่วมกันประสานใจกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวังบัวคัพ  นอกจากนี้ยังมีกิจการแสดงของนักเรียน และการแสดงของแม่บ้านเป็นการเต้นรำหมู่บาสโลบ ท่ามกลางชาวบ้านนับพันคนที่มาร่วมเปิดและชมการแข่งขันกีฬาในพิธีเปิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวกับพี่น้องชาวตำบลวังบัว ถึงการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานกีฬา ฟุตบอล และหลังจากพิธีเปิดก็จะได้ร่วมกับ ทีมสิงโตเมืองกำแพงฯ เตะบอลกระชับมิตรคู่พิเศษกับ ทีมช้างน้อย ของชาววังบัว ในพิธีเปิดว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวถึงกีฬาประเพณีฟุตบอลวังบัวคัพ ที่ดำเนินการมาได้ถึงปีที่ 31 นับเป็นเรื่องที่ดีที่ชาววังบัวและความสำคัญกับเรื่องกีฬาและพัฒนากีฬาฟุตบอล ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของตำบลวังบัว ได้มีกิจกรรมร่วมกันนอกจากจะช่วยส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุม ห่างไกลสิ่งเสพติด ที่สำคัญกีฬายังเป็นการพัฒนา ซึ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดความสมานฉันท์ในหมู่บ้านในตำบล หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบถ้วยให้กับนายถาวร เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว และนายชัยยศ ตั้งนิยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้สวมชุดนักกีฬาฟุตบอล ในนามทีมสิงโตเมืองกำแพง ที่ประกอบไปด้วยนักกีฬาอาวุโส ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะกัปตันทีม นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานสโมสร รวมทั้งสมาชิกผู้มีเกียรติ ไม่ว่าจะเป็น  พ.ต.ท.สุภาพ บัวดีรองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายรังสรรค์ สบายเมืองประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ชัยนายอำเภอลานกระบือ นายองอาจ สังฆหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายบัณฑิต​ ผาณิตพิเชฐวงศ์ เจ้าของธุรกิจโรงงานน้ำตาล นครเพชร และโรงแรมเพชรโฮเต็ล  นายแสน ผิวละออ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังยาง นักข่าวสื่อมวลชน ชมรมส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมี คณะกองเชียร์ มาดาม ร่วมกับชาวบ้านเชียร์การแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ด้วยความสนุกสนาน ไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัด แต่เนื่องนานทีปีหนจึงจะมีการแข่งขัน ที่สร้างบรรยากาศให้กับชาวบ้าน ได้รู้สึกผ่อนคลายจากการทำอาชีพกับทางการเกษตร และมาร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ อันเกิดประโยชน์กับหมู่บ้านกันด้วยความพร้อมเพรียง/ พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลส่วนกลางและท้องถิอ่นจังหวัดกำแพงเพชร