ครอบครัวธุรกิจนักบุญ เปิดบ้านนิมนต์พระ ถวายภัตตาหาร คล้ายวันเกิด เสริมสิริมงคล

ครอบครัวรุ่งชาญชัยได้รับเกียรติจากอัยการจังหวัดร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดภรรยาประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทองนายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนครและนายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่คลับเฮาส์ ภายใน บริษัทในเครือสิงห์โตทอง เลขที่ 99/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย คุณมนต์ชัย(หรั่ง)รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์”หอมนุ่มคุ้มราคา” ข้าวถุงสิงห์โตทอง บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงสีรับซื้อพืชไร่ ผลิตและส่งออกข้าวต่างประเทศ นิมนต์พระธรรมภาณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม 9 ประกอบพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาส คล้ายวันเกิดภรรยา คุณธัญญา (แรม) รุ่งชาญชัย พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง หลังจากประกอบพิธีทางสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันคล้าย  47 ปี ของ คุณธัญญา (แรม) รุ่งชาญชัย ได้กล่าวเป็นเกียรติแก่ชอบภาพที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงตนอยู่ในพระพุทธศาสนาและในโอกาสสำคัญได้เป็นเจ้าภาพถวายกฐินพระราชทานถวายจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลานครชากังราว เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประชุมสงฆ์ ถือเป็นอาคารของชาวพุทธทุกๆคน เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อาคารนี้สร้างพระให้อยู่คู่สืบพุทธศาสนาในอนาคตต่อไป หากนับรวมยอดปัจจัยแล้วกว่าสิบล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังได้บริจาคทำบุญให้กับองค์กรหน่วยงานราชการภาครัฐหน่วยงานกาชาด หน่วยงานโรงพยาบาลที่ ได้มอบเงิน มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคเงินสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน การศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จนเป็นที่รู้จักในคุณงามความดีของครอบครัวรุ่งชาญชัย ต่อสังคมชาวจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสถานะทางสังคมต่างๆ อีกมากมาย นับเป็นจิตอาสาอีกครอบครัวหนึ่ง ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรว เกียรติประวัติ คุณธัญญา รุ่งชาญชัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ในวันสตรีไทย ประจำปี 2558  ปัจจุบันทำหน้าที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณมนต์ชัย(หรั่ง)รุ่งชาญชัย มีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย (ลิโอ) รุ่งชาญชัย  และ นายธนชัย (ลีออง) รุ่งชาญชัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ส่วนเสี่ย”หรั่ง”คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานในเครือบริษัทสิงห์โตทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 ที่ผ่านมา อันเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯและครอบครัวรุ่งชาญชัย เป็นอย่างยิ่ง ตลอดมาครอบครัวรุ่งชาญชัยประสบความสำเร็จในธุรกิจรับซื้อพืชไร่ และเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าว ในเครือ บ.สิงห์โตทองไปยังต่างประเทศครบวงจร ทางรายการข่าว kppnews ขอร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดแม่บ้านครอบครัว รุ่งชาญชัย มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ