เรือนจำคัดเลือก นักกีฬา จนท.เข้าแข่งราชทัณฑ์ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนเรือนจำและทัณฑสถานเขต 6 เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาราชทัณฑ์ครั้งที่ 20 ซึ่งการแข่งขันวันนี่เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาประเภทต่างๆส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกทุกท่านได้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย เรือนจำกำแพงเพชร -นครสวรรค์- พิษณุโลก-พิจิตร -ตาก- เพื่อคัดตัวไปแข่งขันที่สนาม ม.เกษตรกรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2562//จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา นสพ.สี่ทิศ / สมานักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร