สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว สสจ.กำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.15 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางรักชนก นากปุณบุตร ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อผู้หลักผู้ใหญ่รับคำอวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวอวยพรแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเพื่อประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว/ข่าว สสจ.กำแพงเพชร