นักข่าว…สมาคมนักข่าวประชุมสรุปขับเคลื่อนสื่อสารมวลชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุมโชว์รูมโตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) สำนักงานใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร    างจารุวรรณ สุวรรณวัฒนา อุปนายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมพงษ์ พงษ์สุทธิยากร นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่ 4 /2562 ในการประชุมครั้งนี้มี ว่าที่ รต.จักพรรณ ร้องเสียง นายสุเทพ อินทจันทร์ อุปนายกสมาคมฯ คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาชิกฯร่วมประชุมพร้อมเพรียง สมาคมฯได้กำหนดการประชุมทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนเพื่อรับรองรายงานการประชุมของครั้งที่ผ่านมา และปรึกษาหารือกับการทำงานของนักข่าวในสังกัด ให้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความรักความสามัคคีของสมาคมฯ อีกทั้งรายงานการทำงานของนักข่าวที่ได้ไปร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นการทำข่าวพิธีสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร อาทิ ข่าววันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พระนามครั้งนั้น) งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร – ข่าวงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อสามแสน – ข่าวพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล.- พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก- ข่าวถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จฯออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสรรย์  ผ่านการถ่ายสดทางโทรทัศน์ ที่หน้าศาลากลางกำแพงเพชร นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวทางสมาคมฯได้ร่วมกิจกรรมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ในการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญกรรมในงานสำคัญต่างๆ  – ข่าวภัยแล้ง วาตภัย และข่าวต่างๆ อีกมากมายทั้งจังหวัดฯ เพื่อนำเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ซึ่งบางวันนักข่าวจะเดินทางไปทำข่าวกันมาก จึงได้มีการประสานงานทางไลน์ในการให้ข่าวกันและกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว. และในส่วนของสมาคมฯนั้นได้มีระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการขาด-ลาประชุม เพื่อความเข้มแข็งของสมาคมฯ