ขออภัยในความไม่สะดวก ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนน

ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชำรุดเสียหายผิวถนนเป็นหลุมบ่อทรุดตัวตามแนวร่องล้อ หน้าผิวหลุดร่อน และแตกร้าว ที่เกิดจากสภาพอายุการใช้งาน และการทรุดตัว จากการรับน้ำหนัก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้ถนนและความปลอดภัย

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพช ประเมินสภาพผิวถนนและความชำรุดเสียหาย และนำไปสู่การจัดการงบประมาณ วางแผนบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซม ช่วยต่ออายุของการใช้งานถนนให้หยุดยาวต่อไปได้อีก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการสัญจรไปถนนที่ชำรุดเสียหายเพิ่มความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน

ได้ดำเนินการสั่งการให้กองการช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการ นำเครื่องผสมยาง ชนิดอัตโนมัติ ดำเนินการปะซ่อมถนน ราชดำเนิน 1 ซอย 7 และถนน สิริจิต ตลอดสายริมแม่น้ำปิง พร้อมดำเนินการซ่อมหลุม ถนนเทศบาล 2 ชุมชนร่วมใจ ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงขออภัยในความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชน มา ณ ที่นี้