โวย..!! อคส.เก็บข้าวคลังเอกชน โยกโย้ 5 ปี ไม่ทำสัญญาเช่า เสียหายกว่า 113 ล้านบาท

อคส.ทำยึกยัก…ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าคลังเก็บข้าวเอกชน กว่า 113 ล้านบาท  ธุรกิจมีต้นทุนผู้ประกอบการโร่..ร้องศูนย์ดำรงธรรม  ให้ช่วยเหลือก่อนรัฐจะเป็นต้นเหตุทำกิจการ..เจ๊ง

คลังเช่าเก็บสินค้าบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5 ปี อคส.ทำพิลึก เช่าคลังสินค้าเก็บข้าวโครงการรับจำนำรัฐบาลที่ผ่านมา มีข้าวมาเก็บนับล้านกระสอบ แต่ไม่ยอมทำสัญญาเช่าคลัง ทวงถามหลายครั้งหลายหนก็เพิกเฉย ค้างหนี้กว่า 113 ล้าน ก็ไม่ยอมจ่าย เอกชนทนแบกภาระไม่ไหว ร้องศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือ องค์การคลังสินค้าผิดสัญญาเช่าคลังสินค้า ทำให้เดือดร้อนอย่างหนัก เหมือนรัฐจงใจแกล้งให้เอกชน เจ๊ง

นายเจษฎา รักวนิชย์ อจ.คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

วันนี้วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 09.30 บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของคลังสินค้าให้เช่า…เดือด….!!! อคส.ผ่านมา 5 ปี ทำพิลึก..ไม่ยอมทำสัญญาเช่าคลังสินค้า ทั้งที่เอาข้าวนับล้านกระสอบมาเก็บไว้ และปล่อยละเลยไม่ดูแลคุณภาพข้าว ล่าสุดจะขอเข้าคลัง ผู้เช่าทวงสัญญา เมื่อไม่มีมาแสดงจึงไม่อนุญาตให้เข้าได้ ถ้าเป็นเจ้าของข้าวจริง ต้องใช้หนี้ค้างค่าเช่ากว่า 113 ล้านบาท เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมหอบหลักฐาน ร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือ เร่งรัดสัญญาเช่าคลัง เร่งรัดเบิกเงิน อคส.เยียวยาผู้ประกอบการ ไม่อนุญาตให้เข้าคลังสินค้า และให้ อคส.เคลื่อนย้ายข้าวจำนวน 2 หมื่นกระสอบ กีดขวางหน้าโกดังคลังสินค้า บางส่วนเน่าเสียออกจากพื้นที่ด้วย

นางคุณารักษ์ เกษวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร

กลายเป็นเรื่องเอกชนถูกหน่วยรัฐเอาเปรียบ และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ค้างค่าเช่าคลังสินค้า ไม่ยอมทำสัญญาเช่าผ่านมา 5 ปี ทนไม่ไหว ร้องให้ช่วยรายนี้เปิดเผยขึ้น ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร้องขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กรณีองค์การคลังสินค้าผิดสัญญาเช่าคลังสินค้า และค่าแรงกรรมกร เนื่องจากองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้เช่าคลังสินค้าของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเก็บข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล มาเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คลังเช่าเก็บสินค้าบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แต่องค์การคลังสินค้ามิได้จัดทำหนังสือสัญญาเช่าคลังสินค้า หลัง A 1 และหลัง A 6 ให้แก่บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไว้เป็นหลักฐาน และบ่ายเบี่ยงมิได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าคลังสินค้า หลัง 13 และคลังสินค้า หลัง 2 ให้แก่บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบ และทำให้บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,461,325 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทวงถาม แต่องค์การคลังสินค้าเพิกเฉยมาโดยตลอด เพื่อให้การแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดการประชุมหารือในครั้งนี้ขึ้น

นายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร รก.ผอ.สำนักนโยบายสังคมเป็นตัวแทน ผอ.อคส.

ปัญหาดังกล่าวทางศูนย์ดำรงธรรมได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้โดยมี นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการ จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน นายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายสังคมเป็นตัวแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า นางคุณารักษ์ เกษวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประทิพย์บุญ ทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.พัฒนพงษ์ โพยมชัชวาล หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร,อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร,เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร,ร่วมกับตัวแทนของผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บรรยากาศของการชุมเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยให้ทางบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการให้ดำเนินการทำสัญญาเช่าคลังสินค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีนายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายสังคมเป็นผู้ดำเนินการเช่าคลังสินค้า ในขณะนั้น และไม่สามารถตอบข้อซักถามความคับข้องใจถึงสาเหตุ ยังไม่ดำเนินการทำสัญญาที่มีการทวงถามหลายครั้ง ก็ยังเพิกเฉยทั้งที่เป็นหน่วยงานต้นเรื่องเป็นคู่เช่าสัญญากับเอกชน ได้แต่อ้างถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันสรุปการเสนอข้อมูลต่างๆในที่ประชุม ฝ่ายตัวแทนองค์กรคลังสินค้า จะนำปัญหากลับไปเพื่อรายงานผลการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ผู้เกี่ยวข้องระดับสูงได้รับทราบ เช่นสำนักงานอัยการสูงสุด องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมบัญชีกลาง เพื่อทำการเร่งรัดการแก้ปัญหาในทางสัญญาลงนาม การเบิกเงินให้ผู้ประกอบการ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ ซึ่งทางผู้ประกอบการบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ยังขอสงวนสิทธิ์ถ้ายังไม่ได้รับเงินค่าเช่าคลังจำนวนกว่า 113 ล้านบาทเศษ ก็จะไม่ยินยอมให้นำข้าวสารออกจากคลังบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีข้อเรียกร้องให้ดำเนินการ เร่งรัดสัญญาเช่าคลัง เร่งรัดเบิกเงิน อคส.เยียวยาผู้ประกอบการ ถ้าไม่ดำเนินการจะขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าคลังสินค้า และมีหนังสือแจ้งไปยัง อคส.ถึง 8 ครั้ง ให้ อคส.เคลื่อนย้ายข้าวจำนวน 2 หมื่นกระสอบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อคส. บางส่วนเน่าเสีย เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลรักษาคุณภาพข้าวอย่างถูกวิธี อันเป็นความเสียหายของรัฐ วางกองกีดขวางอยู่หน้าโกดังคลังสินค้าออกจากพื้นที่ด้วย

สภาพกองข้าวปล่อยปะละเลยจนเน่าเสีย อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อคส.

ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางผู้ประกอบการยังหวังว่าการประชุมหารือแก้ไขปัญหาเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการในครั้งนี้ จะเป็นไปได้ในการหาทางออกที่สำเร็จด้วยดี เพราะทางองค์การคลังสินค้ามีเงินสำรองในเรื่องนี้อยู่แล้ว  และทราบว่าทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้มอบนโยบายการระบายข้าวที่มีปัญหานี้ให้หมดไปภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ต่อไป