ชาวพุทธเมืองกำแพงฯแห่เทียนพรรษาถวายวัดสืบประเพณี อิ่มบุญ

 

เช้าวันที่ 15กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ ชาวพุทธต่างนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังคุ้มวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียนประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้นเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชา ตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี  ที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นเช้าของวันนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นำชาวชุมชนร่วมสืบสานประเพณีอันงามของไทย ร่วมกับหน่วยงานสถานการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมนำเทียนมาประดับตกแต่งเพื่อร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหน้าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ก่อนเคลื่อนไปยังคุ้มวัดที่กำหนดไว้กิจกรรมวันนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในพิธีเปิดเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังคุ้มวัดในเขตชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และวัดพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนัคภค นายนพพร ปานชัย นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อม นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราการในสังกัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 5 แห่ง ร่วมกิจกรรมกันด้วยความยิ้มแย้มชื่นมื่นอิ่มเอิบบุญนอกจากนี้มีแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนชากังราววิทยา ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ ได้ร่วมพิธีในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีวันเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน  และเพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ในขบวนประกอบไปด้วยขบวนเทียนของ โรงเรียนวัชรวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนชากังราววิทยาโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง และขบวนเทียนของแต่ละชุมชน เคลื่อนขบวนนำเทียนพรรษาไปถวาย ยังวัดต่าง ขณะที่ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำต้นเทียนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไปถวาย วัดเสด็จขณะเดียวกันในวันนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนชาวชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังคุ้มวัดใกล้บ้านกันตลอดทั้งวันก่อนถึงวันเข้าพรรษาที่สำคัญในทุกปีของเทศกาลเข้าพรรษา ประชาชนจะหยุดดื่มสิ่งของที่เป็นแอลกอฮอล์ เพราะถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่จะรักษาศีล 5 ขณะที่เด็กๆในขบวนต่างก็ถือป้ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และมีรายละเอียด ตับจะกลับมาดี เมื่อคุณงดเหล้า เข้าพรรษ ถึงเวลาหยุดพักตับ หยุดดื่มเหล้า หรือหากต้องการที่จะเลิกเหล้าก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรไปปรึกษาคือเบอร์ 1413เช่นเดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันนี้ได้แต่งชุดแฟนตาซีเป็นตัวยุงลาย และนำเอาขิงข่าตะไคร้ ซึ่งเป็นสมุนไพรกำจัดยุงและทรายอะเบท ร่วมขบวนรณรงค์ ให้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะด้วยการระวังยุงลายป้องกันและกำจัด เพื่อครอบครัวได้มีความสุขปลอดโรคในห้วงของบรรยากาศการทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร