กำแพงฯนำเสนอผลการณรงค์ TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากนี้ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และชมการประกวดผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีชมรมที่ผ่านการประกวดระดับสู่การประกวดระดับประเทศ ทั้งหมด 8 ชมรม ทั้งนี้ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2562