“จิตอาสา”วันเฉลิมพระชน พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณริมคลองเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง “ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ร่วมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรย นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ แล้วหัวหน้าส่วนในสังกัดศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดกันอย่างคึกคัก