จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษา

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการองค์กรภาคเอกชน ชมรม สมาคม องค์กรสาธารณกุศล นักเรียน นักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562จากนั้น นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ได้นำชาวกำแพงเพชร  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย