ชวนทำบุญ มอบหนังสือ “ธรรมะพุทธทาส”ทำบุญใหญ่บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป 

“ซ้อแรม” คุณธัญญา รุ่งชาญชัย  บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มอบหนังสือธรรมะพุทธทาส “ฉบับธรรมะแท้แกะเปลือก” เป็นหนังสือสอนธรรมะฉบับการ์ตูนที่เต็มไปด้วยคำสอน ธรรมะสอดแทรกภาพการ์ตูนเต็มไปด้วยความสนุกสนานเมื่อได้อ่าน และเป็นที่จดจำที่สอดแทรกธรรมะ หนังสือเล่มนี้มาร่วมย้อนรำลึกถึงมรดกคำสอนอันทรงคุณค่าของ “หลวงปู่พุทธทาส” ที่ทำได้กล่าวสอนไว้ในอดีตเพื่อเราจะได้รู้จักการทำบุญ ที่ถูกวิธีตามหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา เป็นหนังสือที่บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ปเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย คุณธงชัย รุ่งชาญชัย คุณ และคุณธนชัย รุ่งชาญชัย จัดพิมพ์โดยบริษัทเอสมีเดีย จำกัดโดยมอบให้กับ คุณสดุดี พุทธัง นายอำเภอโฏสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการในสังกัดอำเภอโกสัมพีนคร และส่วนหนึ่งได้นำไปให้กับห้องสมุด ภายในโรงเรียนในเขตอำเภอโกสัมพีนคร เพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาธรรมะกันได้อย่างสนุกสนานทั้งนี้มอบในโอกาส “ครอบครัวรุ่งชาญชัย” โดย “เฮียหรั่ง”คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ชวนทำบุญจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยจัดพิธีทำบุญประจำปีภายในบริษัทขึ้น ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน ๕๙ รูป เจ้าภาพอนุญาตกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือทุกๆท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีบริษัทในเครือสิงห์โตทอง ในวันและเวลาดังกล่าว

เวลา 07.30 น.  มีพิธีทำขวัญพระแม่โพสพ

เวลา 10.19  น.  พิธีทำบุญใหญ่ บริษัทในเครือสิงโตทองกรุ๊ป

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร