เที่ยวงาน“เกษตรแฟร์ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

งาน“เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562” สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร,นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และ พันตำรวจเอกวรชิต จันทร์วงศ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันแถลงข่าวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จัดงาน“เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562”

บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่  6 -10 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยงานแสดงทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดสาธิตทางวิชาการ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการตลาดและการแสดงสินค้าทางการเกษตร

ในวันที่ สิงหาคม   2562  มีการประกวดแข่งขันจัดสวนหย่อม การแข่งขันสาวไหม   การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตการทำห่อหมกออเจ้า  การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และเวลา  18.30 – 19.30  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์  จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562”    เวทีกลางลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน และต่อด้วยการประกวดธิดาโคบาลและการประกวดคาวบอยพันธุ์แท้

วันที่ 7 สิงหาคม   2562  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์  การแข่งขันสานสุ่มไก่  ภาคกลางคืน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รอบคัดเลือก

วันที่ 8 สิงหาคม  2562  มีการสาธิตการทำขนมจีบปลาช่อน  การแข่งขันทำไก่อบฟาง ภาคกลางคืน มีดนตรีลูกทุ่ง

วันที่ 9 สิงหาคม  2562  การแข่งขันทำอาหารจากไข่  แนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้า ธกส.  ภาคกลางคืน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รอบตัดสิน

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 สาธิตการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ และการแปรรูปข้าวเกรียบกล้วยไข่  การแข่งขันทำหมูหัน และคอนเสิร์ตคาวบอยไนท

นอกจากนี้ในแต่ละวันของการจัดงาน  ตั้งแต่วันที่ 6 -10 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน  ได้แก่นิทรรศการเสมือนจริงผลงานเด่นกรมส่งเสริมการเกษตร 50 ปี /เกษตรอินทรีย์/พืชปลอดภัย /หม่อนไหม/ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงที่เหมาะสม/พืชอาหารสัตว์และบ่อแก๊ส/ผลงานเด่นของกรมปศุสัตว์/คาวบอยแลนด์/ป้อนนมแพะ /นิทรรศการปลาช่อนเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง(ชีววิทยาปลาช่อน/บ่อแสดงสายพันธุ์ปลาช่อน/การเลี้ยงปลาช่อน/จุดเช็คอินถ่ายรูป/กิจกรรมปลาสวยงาม/การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภัณฑ์/โคเนื้อสร้างอาชีพ/นิทรรศการด้านการสหกรณ์และกิจกรรมสันทนาการ/การอบรม”สหกรณ์สอนอาชีพเสริม”/การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชาพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร/แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์/ข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์

การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค จากเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  Young Smart Farmer  ของจังหวัดกำแพงเพชร  อาทิเช่นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์(เนื้อ,ไข่) ด้านประมง(ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา)ผลิตภัณฑ์โคขุน (ก๋วยเตี๋ยว  ลูกชิ้น เนื้อย่าง เนื้อแช่แข็ง) สินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข้าว พืชผัก ผลไม้) นอกจากนี้ยังมีสินค้าสหกรณ์ราคาถูก จากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรมาจัดจำหน่ายทั้ง 5 วัน  และพรรณพืชนาๆชนิด  และภาคกลางคืน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ย้อนรอยชากังราว ชมการแสดงบนเวทีกลาง*****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  โทร .055 -711060/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร