ลดปริมาณ..!! เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ขยะมีค่าสวัสดิการพนักงาน ทม.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ขยะมีค่าสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาณิชย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้กำลังใจ กับกิจกรรมโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์” เนื่องจากปัญหาเรื่องของการจัดการกับปริมาณขยะที่มีจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้แต่ละปีต้องสูญเสียเงินไปกับการจัดการขยะทั้งที่ในความเป็นจริงขยะที่ปะปนรวมอยู่ในขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิลมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ขยะรีไซเคิล ส่วนนี้สามารถสร้างมูลค่าได้มาก จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้เริ่มจัดทำโครงการนี้ขึ้นและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับแลกขยะจากครัวเรือนของพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขึ้น พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ลดปริมาณขยะในครัวเรือนของพนักงานและลดภาวะโลกร้อนโดยดำเนินการ ให้พนักงานนำขยะที่ได้รับการคัดแยกจากครัวเรือนแล้วคือ ขวดพลาสติกใช้แล้ว ขวดแก้วและกระป๋องใช้แล้ว กระดาษที่ใช้แล้ว ทั้ง 3 ประเภท สามารถนำมาแลกเปลี่ยน ณ บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในประชุม อสม.ซึ่งที่ผ่านมาจะมีกรรมการกองทุนเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์มาดำเนินการขยะดังกล่าว