“สมาน บางพาน”อดีตนายกบ้านพราน ยกที่ 70 ไร่สร้างแก้มลิง แก้น้ำท่วม พรานกระต่าย

ผู้สื่อข่าวได้ไปติดตามที่ Facebook ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 3 กันยายนเวลา 11.20 น. ได้ลงภาพข่าวของ นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสมาน บางพาน อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินของนายสมานอดีตนายกเทศมนตรีบ้านพราน โดยนายอำเภอพรานกระต่ายได้กล่าว ขอขอบคุณ นายสมาน บางพาน อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน ที่ได้ บริจาคที่ดิน เพื่อจัดทำแก้มลิง จำนวน 70 ไร่ หมู่ที่  3 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะสามารถ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตเศรษฐกิจ ของพรานกระต่าย ได้อย่างมาก ทางอำเภอจะดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายใน 90 วัน ในความเสียสละของท่าน จะสร้างประโยชน์ ต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ เช่น น้ำเพื่อการเกษตร การท่องเที่ยว น้ำดิบเพื่อการประปา การสร้างสนามกีฬาอำเภอพรานกระต่าย / ปชส.อ.พรานกระต่าย / kppnews.net