กาชาดประชุมครั้งที่ 10 ของปี 62 และแผนงานงบปี 63 ภารกิจหนาแน่น

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด รวมทั้งผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 การปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทยระหว่างวันที่ 27 ตุลาคมถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จากนั้นเข้าสู่การประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งที่ผ่านมา ต่อด้วยเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2562 การดำเนินโครงการ “การดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม” ให้กับประชาชน ณ วัดป่าชัยรังสี หมู่ที่ 17 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร แผนมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข ประจำปี 2562 จากนั้นสรุปรายงานรายได้รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมยังได้ประชุมแผนงานโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” พันธกิจที่ 2 ให้การสังคมสงเคราะห์ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชน ตามความจำเป็นโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กิจกรรมจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอละ 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,200 ชุด ชุดละ 450 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ยากไร้ อำเภอละ 20  ทุน รวมทั้งสิ้น 220 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 220,000 บาท โครงการจักรยานเพื่อน้องกำแพงมอบจักรยานให้นักเรียนอำเภอละ 20 คัน คันละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน  286,000 บาท  ภารกิจที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการแว่นสายตาเพื่อผู้สูงอายุอำเภอละ 200 อัน รวมทั้งสิ้น 2,200 บาท หาละ 34 บาท รวมเป็นเงิน 74,800 บาท โครงการกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ภาพไม้เท้าอำเภอละ 30 อัน รวมทั้งสิ้น 330 อัน อันละ 380 บาท รวมเป็นเงิน 125,400 บาท  ขออนุมัติดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วงเงินงบประมาณ 990, 000 บาท

ในส่วนมาล่าสุดท้ายคือวันอื่นมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการ “ แว่นตาเพื่อน้อง” โดยห้างแว่นตา ท็อปเจริญ จะเข้าดำเนินงานตามโครงการที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 15.00 น.