เทศบาลเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรบางส่วนแล้ว 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รายงานผลการนำเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง เร่งเคลียร์พื้นที่ขยะตกค้างบริเวณทั่วงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ตั้งแต่ เมื่อวานนี้ หลังจากที่ร้านค้าได้รื้อถอน ขยะประเภทต่างๆถูกทิ้งเกลื่อน เต็มไปด้วยความสกปรกรวมทั้งเศษขยะถุงพลาสติกเศษอาหารต่างๆที่ร้านค้าเหล่านี้ทิ้งไว้ โดยหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เร่งดำเนินการนำขยะเหล่านี้ออกจากพื้นที่ สามารถคืนพื้นที่ถนนบางส่วน ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนได้ตามปกติ หลังเสร็จงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่