คึกคัก..!! ปางศิลาทอง ร้อยกว่าชีวิตแห่บริจาคโลหิต

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชาสัมพันธ์สำนักงานเหล่ากาชาดกำแพงเพชร มีรายงานว่า นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง โดย นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง ต้อนรับพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านมาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 111 ราย  ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 14 ราย อวัยวะ จำนวน 14 ราย // รอบรั้วกาชาดกำแพงเพชร