มอบ”บ้านกาชาด สร้างสุข”ปางศิลาทอง

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปางศิลาทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ประจำปี 2562 ให้กับ นางคำขอด ทิพากรณ์ อายุ 64 ปี ณ บ้านเลขที่ 22 ม.16 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร และเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจ ในการตั้งใจทำความดี และเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขต่อไป // รอบรั้วกาชาดกำแพงเพชร