หนาวนี้ ดับเพลิงป้องกันเตรียมพร้อม ตรวจท่อธารน้ำดับเพลิง รับมือเหตุอัคคีภัย

ในสมัยเด็กๆ ไปเรียนหนังสือ เดินผ่านท่อเหล็ก ที่โผล่มาจากพื้นทางเดินเท้า สีแดงๆไม่รู้ทำไว้เพื่ออะไร  เก็บความสงสัยนี้มาจนโต จึงได้รู้ว่าเป็นหัวจ่ายน้ำ สำหรับใช้ในการดับเพลิง ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีอยู่หลายสิบจุดด้วยกัน   จากการค้นคว้าก็พบว่าท่อเหล็กสีแดงดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า หัวดับเพลิง (อังกฤษ: fire hydrant) เป็นหัวจ่ายน้ำพิเศษ ที่ช่วยให้นักดับเพลิง สามารถดึงน้ำจากท่อประปาใหญ่ ของท้องถิ่นมาใช้ในการดับเพลิงได้

ลักษณะของหัวดับเพลิงในปัจจุบัน จะเป็นเสาโลหะเตี้ยสีแดงและมีช่องใช้สำหรับต่อกับสายดับเพลิง โดยจะตั้งอยู่บนทางเท้า ในบริเวณชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ นักดับเพลิงจะนำสายดับเพลิงมาต่อและล็อกกับช่องบนหัวดับเพลิง จากนั้นใช้ประแจขันเปิดวาล์วบนหัวดับเพลิง ก็จะได้น้ำแรงดันสูงออกมาช่วยในการดับเพลิงช่วงนี้ใกล้ฤดูหนาวที่อากาศจะมีความแห้ง และเชื้อไฟติดง่าย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้อุปกรณ์ในการดับเพลิงนั้นมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพอย่างเต็ม ที่ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งได้ใส่ใจและกำชับให้ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการป้องกันเหตุอัคคีภัย และลดการสูญเสีย ได้สั่งการให้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์ นำรถตรวจการณ์ออกตรวจ ท่อธารน้ำดับเพลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เหตุอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-711300,หรือ 199