ปีใหม่ ชวนไหว้พระขอพระ หลวงพ่อเพชร “วัดบาง”

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงเวลานี้ ต้องบอกว่าที่ผ่านมามีวันหยุดด้วยกันหลายวัน และหลายท่านก็อาศัยช่วงขั้นกลางกับ วันหยุดลากันยาวๆไปเลย ซึ่งประจวบเหมาะกับสภาพอากาศในห้วงนี้ มีความหนาวเย็น เหมาะแก่การท่องเที่ยวสังสรรค์กันเป็นอย่างมาก บนถนนสายหลัก ที่มุ่งหน้าสู่เมืองหนาว จึงเต็มไปด้วยบรรดายานพาหนะและนักท่องเที่ยว ต่างไปเช็คอินการที่ภาคเหนือของประเทศไทยเรา ถือโอกาสท่องเที่ยวกันก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่ ไม่ต้องไปแย่งที่กินที่นอนกันในช่วงนั้น แล้วอากาศก็ยังคงมีความหนาวเย็นกันต่อเนื่องไปอีกหลายวัน

ส่วนคนที่ “เบี้ยน้อย หอยน้อย” อยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์ เจียมเนื้อเจียมตัว และไม่อยากจะออกไปเสี่ยงกับอุบัติเหตุอันตรายบนท้องถนนในช่วงเทศกาล ไม่ชอบความแออัดยัดเยียด และเบื่อการจราจรที่คับคั่ง อย่างพวกเรา…นักข่าวตัวน้อยๆ รายได้พอจะเยียวยาประทังชีวิต ให้อยู่รอดกันไปได้วัน ก็อาศัยที่พักพึ่งพาทางจิตใจ หันหน้าเข้าวัดเข้าวาไหว้พระไหว้เจ้าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล   ส่วนจะไปที่ไหนก็แล้วแต่กำลังศรัทธาว่า…ใครจะอยู่ใกล้กลับวัดใกล้บ้าน ที่ไหนก็ไปกันที่นั่น แต่ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหน ขอแนะนำให้ไปที่ “วัดบาง” กลางเมืองกำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่วิหารประดิษฐาน
 “หลวงพ่อเพชร”
พระพุทธรูปสมัย(เชียงแสนสุโขทัย)
ที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม

ประวัติความเป็นมา หลวงพ่อเพชร ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นเมืองขึ้นของพม่าหลายครั้ง กษัตริย์อยุธยาได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่า

เมื่อครั้งเสร็จศึกจากเชียงใหม่ แม่ทัพหลังได้พบพระพุทธรูปที่จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูเชียงแสน(ยุคแรก)หล่อด้วยโลหะสัมริด ขัดสมาธิเพชร พุทศตวรรษที่ 19-20 จึงอัญเชิญหลวงพ่อเพชรสององค์ประดิษฐานบนแพลูกบวบล่องตามลำน้ำปิงถึงเมืองกำแพงเพชร ได้ฝากหลวงพ่อเพชรทั้งสององค์ไว้กับเจ้าเมืองกำแพงเพชร

เจ้าเมืองกำแพงเพชร ได้นำหลวงพ่อเพชรทั้งสององค์มาประดิษฐานไว้ที่วัดตอหม้อ(ปัจจุบันถูกทำลายไปหมดแล้ว เป็นที่ตั้งของตลาดศูนย์การค้า กลางเมิองกำแพงเพชร ห่างจากวัดบางสถานที่ประดิษฐานในปัจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร ) ต่อมาเมื่อเจ้าเมืองพิจิตรทราบข่าว จึงพร้อมด้วยชาวเมืองเป็นจำนวนมากได้นำขบวนช้างม้า และขบวนเกวียนมาขอรับหลวงพ่อเพชรองค์น้องซึ่งมีขนาดเล็กกว่า และได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดท่าหลวงเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองพิจิตร

 หลวงพ่อเพชรองค์พี่มีขนาดใหญ่กว่า หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว

ได้ถูกทิ้งไว้ในวิหารร้าง ตากแดดตากฝนอยู่ที่วัดตอหม้อ

พระธรรมาธิมุตมุนี(หลวงพ่อผิว)เจ้าอาวาสวัดบางองค์แรก พระสมุห์อำภา(หลวงพ่อภา)เจ้าอาวาสวัดเสด็จและประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดบาง

หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสมัย(เชียงแสนสุโขทัย)ที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม ทรงอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทย ที่ถูกปกปิดและไม่ได้เปิดเผยมานาน จึงทำให้ลืมลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองต่อมาพระครูวิเชียรคุณโชติ อินุทโชโต (เจ้าอธิการตุ่น)เจ้าอาวาสวัดบาง(ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในเมือง-สระแก้ว)มีความคิดบูรณะวิหารหลวงพ่อเพชรพร้อมอุโบสถหลวงพ่อใหญ่(พระพุทธรูปสุโขทัย-กำแพงเพชร)เพื่อเป็นที่สักการบูชาของประชาชนชาวไทย โดยมี คุณเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล บริษัททีเคซีกรุ๊ป อดีตนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ คุณธำรง อัสวสุธีรกุล ห้างหุ้นส่วนสามเพชร ธรรมรัตน์คอนกรีต   คุณอัมพร ประยูรวงษ์ ห้างนิคแลนด์   คุณวิสุทธิ์ กังวานไกล ห้างทองไทยเจริญ ร่วมเททองหล่อหลวงพ่อเพชร องค์จำลอง ขนาดหน้าตักกว่าง 30 นิ้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.19 น.ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ที่วัดบาง กลางเมืองกำแพงเพชร และพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่อุโบสถวัดบาง  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา09.30 น. หลังจากบูรณปฏิสังขรณ์ ประกอบพิธีเปิดป้าย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อใหญ่ และพิพิธภัณฑ์กรุพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรขึ้น โดย นายดิเรก อิงคนินันท์ อดีตประธานศาลฎีกา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆาราวาส และ สมเด็จพระวันรัตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ  ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิเชียรคุณโชติ เจ้าอาวาสวัดบางเปิดเผยว่า ผู้ใดได้กราบหลวงพ่อเพชร เป็นการสร้างบารมี ให้ท่านมหาศาล คิดอะไร ได้สมจินตนาการ จะเบิกบาน โชคดี มีสุขตลอดกาล// นักข่าวเครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร /พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน