ตำรวจทางหลวง ทำดี เพื่อนักเรียน เตือนภัยอุบัติเหตุทางถนน

พ.ต.ท.ประพฤทธิ์ ​เพชรพลอย​ สว.ส.ทล.1​ กก.5​ บก.ทล.พร้อมด้วยตำรวจทางหลวงอีกหลายนาย ได้นำอาหารไปที่ โรงเรียนยอดประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านเนินกรวด ตำบลลานดอกไม้ตก​ อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร เป็นโครงการ 1 เดือน 1 ครั้ง ที่จะนำอาหารไปเลี้ยงกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งทางหลวงมีหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั้งหมด 5 หน่วย โดยจะหมุนเวียนเดือนละ 1 ครั้งประกอบไปด้วยเขตจังหวัดตาก – กำแพงเพชร นอกจากนี้จะมีขนมแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอน และ มอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียน นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้รับ เป็นการปลูกจิตสำนึก เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ของครอบครัว และประเทศชาติ โดยมี นางสุรารักษ์ นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดประชาสรรค์ ให้การต้อนรับในโอกาสเดียวกันนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ จะมีการใช้ยานพาหนะบนถนนสายหลัก ถนนพหลโยธินซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานีตำรวจทางหลวง พื้นที่ดังกล่าวมักจะประสบและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลทางหลวง จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์ท่านที่ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมเพื่อใช้งานและร่างกายสมบูรณ์สำหรับการเดินทาง สำหรับด้านการช่วยเหลือทางตำรวจสามารถโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 1193 สายด่วนทางหลวง นอกจากนี้บริเวณริมทางก็ยังมีหน่วยบริการของทางหลวง สามารถแวะเข้าไปพักผ่อนหรือรับบริการน้ำดื่มกาแฟและห้องสุขา หรือเป็นจุดพักและมีห้องพัก สำหรับนักเดินทางที่ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งไม่ประมาทก็สามารถที่จะแวะไปใช้บริการเหล่านี้ได้ //เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร