ปตท.สผ. ร่วมจิตอาสา อถล. big cleaning เส้นทาง S1 Fun Run 2019

จิตอาสา อถล.(อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) เทศบาลตำบลลานกระบือ ร่วมกับ พนักงาน บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ และ นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย)  ได้จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้านร่วมกับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ big cleaning ทำความสะอาดถนนบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร  และพื้นที่จัดกิจกรรม S1 Fun Run 2019 – กิจกรรมวิ่งการกุศล ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัยต่อนักวิ่ง  ต่อมาได้มีการปล่อยปลาลงในแก้มลิง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ เพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่