ล้าง…ลดฝุ่น ชุมชน โรงเรียน เขตเทศบาลเมืองกำแพงฯ

ล้าง…ลดฝุ่น ชุมชน โรงเรียน เขตเทศบาลเมืองกำแพงฯ

Read more

หน้าที่เรา..รักษาความสะอาด ปกป้องสิ่งแวดล้อม ทิ้งถูกที่เก็บง่าย ไม่ถูกที่เก็บยาก

หน้าที่เรา รักษาความสะอาด ปกป้องสิ่งแวดล้อม ทิ้งถูกที่เก็บง่าย ไม่ถูกที่เก็บยาก

Read more

ประเพณี “กุ้มข้าวใหญ่”ของดีตำบลช่องลม

ประเพณี “กุ้มข้าวใหญ่”ของดีตำบลช่องลม

Read more

แขวงฯดับไฟไหม้หญ้าบริเวณข้างทางลดปัญหาฝุ่นละออง

แขวงฯดับไฟไหม้หญ้าบริเวณข้างทางลดปัญหาฝุ่นละออง

Read more

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 6,650 ภาพ

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 6,650 ภาพ

Read more

โรงเรียนเทศบาล 3 ล้างทำความสะอาด ลดค่า PM 2.5

โรงเรียนเทศบาล 3 ล้างทำความสะอาด ลดค่า PM 2.5

Read more

ธรรมจักรซันเดย์สัญจร ปฏิบัติธรรมสวดธรรมจักฯศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ธรรมจักซันเดย์สัญจร ปฏิบัติธรรมสวดธรรมจักฯศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

Read more

เทศบาลเมือง กพ. ดับไฟไหม้หญ้าริมทางรถค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

เทศบาลเมือง กพ. ดับไฟไหม้หญ้าริมทางรถค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

Read more

ชวนไปงาน”สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย” ณ วัดพระบรมธาตุ

ชวนไปงาน”สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย” ณ วัดพระบรมธาตุ

Read more

จยย.ข้ามเลน กระบะสวนมาชนยับ เจ็บสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต

จยย.ข้ามเลน กระบะสวนมาชนยับ เจ็บสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต

Read more