เด็กออทิสติกและเด็กพิการกำแพงเพชร รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม107 คน

เด็กออทิสติกและเด็กพิการกำแพงเพชร รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม107 คน

Read more

กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัด ขอเปิดประตูส่งน้ำใช้บริโภคและการเกษตรถึงสิ้นเดือน

กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัด ขอเปิดประตูส่งน้ำใช้บริโภคและการเกษตรถึงสิ้นเดือน

Read more

ผ้าป่าสามัคคี การศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง

ผ้าป่าสามัคคี การศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง

Read more

ปตท.สผ.เปิดโลกปิโตรเลียม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4

ปตท.สผ.เปิดโลกปิโตรเลียม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4

Read more

“วันเด็ก”ศูนย์เด็กศึกษาพิเศษ คึกคัก..หัวหน้าส่วนราชการใส่ใจพิเศษ

“วันเด็ก”ศูนย์เด็กศึกษาพิเศษ คึกคัก..หัวหน้าส่วนราชการใส่ใจพิเศษ

Read more

 เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน กับวันเด็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน กับวันเด็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วันเด็กเทศบาล  จัดที่สนามเด็กเล่น ริมปิง

วันเด็กเทศบาล  จัดที่สนามเด็กเล่น ริมปิง

Read more

นักเรียน ท2 รับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น พบ นายกรัฐมนตรี

นักเรียน ท.2 รับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น พบ นายกรัฐมนตรี

Read more

นักเรียน ร.ร.ชากังราว ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

นักเรียน ร.ร.ชากังราว ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

Read more

ปฐมนิเทศ พนักงานและพนักงานจ้างบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทม.

ปฐมนิเทศ พนักงานและพนักงานจ้างบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทม.

Read more